Elektromontáže

Silnoproudé elektromontáže

Naše společnost zajišťuje montáže elektrozařízení stavebních objektů, technologických částí staveb a občanské a bytové výstavby bez omezení velikosti napětí. Rovněž zajišťujeme projekční a elektromontážní práce v objektech podléhajících dozoru Státní báňské zprávy. Dále zajišťujeme projekty a montáže v objektech s nebezpečím výbuchu. Vzhledem k tomu, že naše společnost je současně výrobcem typově zkoušených rozvaděčů NN, je velmi úspěšným sortimentem v naší činnosti projekce a realizace trafostanic a rozvoden VVN, VN a NN.

Slaboproudé elektromontáže

Naše firma provádí a zajišťuje veškeré slaboproudé rozvody ve stavbách jak občanské vybavenosti, tak v průmyslových objektech. Jsou to například: elektronické zabezpečovací systémy, elektronické protipožární systémy, ozvučovací a docházkové systémy, strukturovaná kabeláž, anténní a kamerové systémy, rozvody jednotného času, apod.

Měření a regulace

Provádíme dodávku a montáž systémů měření a regulace tepelných a vzduchotechnických zařízení v provedení a v systému dle přání zákazníka.

Poznámka

Vzhledem k našim zkušenostem z průmyslových závodů a znalosti potřeb jejich provozovatelů nabízíme provádění výše uvedených prací dle provozních podmínek zákazníka. Termíny realizace veškerých prací plně podřizujeme přání zákazníka. Veškeré výše uvedené práce pokrýváme i poradenskou, projekční a inženýrskou činností.