Speciální služby a měření


Naše firma zajišťuje svými pracovníky provádění speciálních služeb a měření jako jsou zejména:
  • měření parametrů sítí VN a NN včetně vyhodnocování poruchových stavů a návrhů na jejich odstranění
  • návrhy systémů pro kompenzaci účiníku včetně provedení potřebných měření
  • měření úrovně vyšších harmonických v síti včetně vyhodnocení a návrhu na opatření
  • zjišťování poruchových stavů v síti (např. podpětí, přepětí, proudové rázy, apod.) včetně vyhodnocení a návrhu na opatření
  • měření intenzity osvětlení
Opatření vyplývající z výše uvedených měření jsme schopni navrhnout, vyprojektovat i realizovat.