Reference

I. ELEKTROMONTÁŽE

 1. ABB, Jablonec nad Nisou - rekonstrukce galvanizovny
 2. AKT ČECHY, Jablonec nad Nisou - výstavba nové trafostanice 10/0.4 kV, 2x1000 kVA
 3. CADENCE INNOVATION Liberec - el. instalace pracoviště svařování
 4. CENTRUM ČERNÝ MOST, Praha - rekonstrukce hlavní rozvodny
 5. ČEZ, Liberec Ruprechtice - přemísťění TS 4128
 6. ČEZ, Jablonec nad Nisou - stará osada rozvody kNN
 7. ČEZ, Jeřmanice - el. síť pro 52 RD
 8. ČEZ, Český Dub - přemístění TS
 9. ČEZ, Jablonec nad Nisou - rekonstrukce LNN
 10. DGS, Liberec - výstavba nového závodu
 11. DIAMO, Stráž pod Ralskem - mateční louhy
 12. FC Jablonec nad Nisou - výstavba hlavní tribuny
 13. IMG Planá nad Lužnicí - rekonstrukce trafostanice a přípojky VN
 14. KOFOLA a.s., Mnichovo Hradiště - výstavba výrobní haly
 15. LASSELSBERGER, Chlumčany - rozvodna 110 kV, položení kabelu mezi R2 a R3
 16. O2, Jablonec nad Nisou - rozdělení el. instalace budovy
 17. OBCHODNÍ CENTRUM CHODOV, Praha - doplnění trafa 1.250 kVA
 18. PLUS, Mimoň - výstavba obchodního domu
 19. PRECIOSA a.s., Jablonec nad Nisou - rekonstrukce rozvodny a trafostanice 3,15 MVA
 20. SAUTER Praha, NisaCenter Liberec - el. instalace VZT objekty A, B, C, D
 21. SKANSKA, Mladá Boleslav - parkovací dům
 22. SOLÁRNÍ PARK, Lukavice - elektroinstalace
 23. SOLÁRNÍ PARK, Polešovice - elektroinstalace
 24. SPOLANA, Neratovice - osvětlení, technologie a řízení čerpadel
 25. TIVALL, Krupka - výstavba závodu
 26. TTD CUKROVAR, České Meziříčí - el. instalace krystalovny a sušárny
 27. TTD CUKROVAR, Dobrovice - výstavba odparky v lihovaru
 28. WAGON, Bělá pod Bezdězem - výstavba lisovny P2

II. ROZVADĚČE

 1. ABB, Praha - rozvaděče na tunel
 2. CADENCE INNOVATION Liberec - výroba kompenzačních rozvaděčů 525 kVAr
 3. CENTRUM ČERNÝ MOST, Praha - multikino výměna kompenzačního rozvaděče 350 kVAr
 4. CL-EVANS, Skrchov - dodávka rozvaděče
 5. CTY HALA3 - rozvaděče
 6. DIAMO, Stráž pod Ralskem - mateční louhy dodávka rozvaděčů
 7. EZH OBI, Plzeň - rozvaděče
 8. FORUM, Liberec - výroba rozvaděčů NN
 9. IMG - dodávka rozvaděčů
 10. INTERSPAR, Třebíč - výroba rozvaděčů
 11. KAUFLAND, Jičín - výroba rozvaděčů
 12. KAUFLAND, Liberec - výroba rozvaděčů
 13. LIHOVAR Dobrovice - výroba a instalace rozvaděčů hlavní rozvodny
 14. LINZIA, Praha - dodávka rozvaděče
 15. OBI, Cheb - dodávka rozvaděčů
 16. OC OBI, Plzeň - rozvaděče do TS
 17. PANATTONI, Ostrov u Stříbra - výroba rozvaděčů
 18. REKONSTRUKCE HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ, Praha - výroba rozvaděčů
 19. TTD CUKROVARY - rekonstrukce rozvodny
 20. WBC, Křemice Plzeň - výroba rozvaděčů

III. PROJEKTY

 1. ABB - PD objektu N
 2. AKT ČECHY, Jablonec nad Nisou - projekt elektro pro novou skladovou halu
 3. ČEZ, PD Liberec - rybářská a heliova, KNN
 4. DIAMO, Stráž pod Ralskem - PD imobilizační pokus
 5. DIAMO TÚU, Stráž pod Ralskem - PD pro opravu likvidačního systému chlóru
 6. GRUPO ANTOLIN, Chrastava - PD linky G2.4.
 7. JUWI, Bohuňovice - PD trafostanic
 8. AB Lovochemie - PD na vrátnice
 9. PRECIOSA, Minkovice - PD trafostanice 35/0,4 kV
 10. PROFESPROJEKT, Turnov - PD na logistický areál fy Ontex cz