Rozvaděče

Naše společnost vyrábí rozvaděče NN dle přání zákazníka na základě předané nebo námi vypracované projektové dokumentace.

Vyrábíme převážně tyto typy rozvaděčů:

  • rozvodny nízkého napětí pro průmyslové objekty
  • rozvaděče pro administrativní budovy a občanskou výstavbu
  • rozvaděče pracovních strojů
  • rozvaděče měření a regulace a ASŘ
  • kompenzační rozvaděče
  • staveništní rozvaděče
  • elektroměrové rozvaděče
  • rozvaděčové ovládací pulty
  • a další
Rozvaděče osazujeme komponenty předních světových výrobců, nebo komponenty dle přání zákazníka.