Servis & údržba

Naše společnost nabízí zajišťování servisu a údržby včetně zajištění vypracování a provádění potřebné legislativy pro převážně průmyslové podniky a správce objektů.

Jedná se zejména o tyto služby:

 • servis a údržba veškerých silnoproudých rozvodů VN a NN
 • servis a údržba veškerých slaboproudých rozvodů
 • servis a údržba elektročásti MaR
 • udržování projektové dokumentace uživatele v aktuálním stavu
 • vypracování projektové dokumentace uživatele do digitální formy
 • vypracování a aktualizace protokolů o určení vnějších vlivů
 • vypracování a zajišťování plnění plánu revizí VN i NN
 • revize elektro zařízení NN i VN a periodické prohlídky a revize transformátorů
 • provádění prohlídek přenosných spotřebičů a ručního nářadí dle ČSN 331610 a zaevidování nových spotřebičů
 • vypracování „Stanovení rizik na pracovních strojích“ ve smyslu platných směrnic
 • a další dle přání zákazníka