O firmě

Název firmy: ELEKTROSERVIS Liberec, s. r. o.
Sídlo: Českodubská 133, 463 52 Osečná
IČ: 490 997 95
DIČ: CZ 490 997 95
Jednatelé firmy: Jiří Kučera - ředitel společnosti
Jaroslav Hampl - výrobní ředitel
Počet
zaměstnanců:firmyESL
40
Certifikace: Certifikace ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001 pro:
 • dodávky elektroinstalací a elektromontáží včetně jejich změn,
  údržby a projektování
 • výrobu rozvaděčů nízkého napětí včetně jejich oprav,
  údržby a projektování
Certifikace EZÚ Praha, č. 1011280 pro:
 • výrobu skříňových oceloplechových rozváděčů
Součástí zkoušek je i zkouška zkratové odolnosti ve
ZKRATOVNĚ Praha-Běchovice do 176 kA.


Speciální oprávnění:
Výše uvedené činnosti můžeme vykonávat i:
 1. v prostorách s nebezpečím výbuchu
 2. v zařízeních podléhajících dozoru Státní báňské zprávy (i v podzemí)

Firma ELEKTROSERVIS Liberec, spol. s r. o. je zapsána do Obchodního rejstříku dne 1. 10. 1993,
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem - oddíl C, vložka 5621.

Zaměření firmy

Firma ELEKTROSERVIS LIBEREC, s. r. o. provádí tyto práce:
 1. Elektromontáže zařízení NN, VN a VVN v průmyslových objektech
 2. Výstavba a rekonstrukce rozvoden NN, VN a VVN bez omezení napětí (Realizace možná o odstávkách závodu - celozávodní dovolená, noční směny, soboty a neděle, svátky) – termíny realizace veškerých prací plně podřizujeme přání zákazníka.
 3. Realizace bytových instalací, el. instalací čerpacích stanic PHM, venkovního osvětlení, solárních elektráren apod.
 4. Montáže a opravy hromosvodů, včetně periodických a výchozích revizí.
 5. Výroba typově zkoušených rozvaděčů NN - elektroměrové rozvodnice, bytové rozvodnice, rozvaděče plastové a kovové provedení, skříňové rozvaděče (neomezené množství polí), kompenzační rozvaděče, atypické rozvaděče.
 6. Vlastní výroba oceloplechových skříní na rozvaděče včetně povrchové úpravy práškovou barvou KOMAXIT v jakémkoli provedení ve vlastní práškové lakovně.
 7. Opravy pracovních strojů, uvádění pracovních strojů do provozu.
 8. Montážní práce slaboproud, měření a regulace.
 9. Periodické a výchozí revize
  • hromosvodů
  • NN zařízení rozvodů a osvětlení pracovních strojů a ručního nářadí
  • el. zařízení v rozvodnách NN
  • el. zařízení v rozvodnách VN
  • el. zařízení v nebezpečí výbuchu
  • uvádění zahraničních strojů do provozu ve smyslu platných předpisů
 10. Běžná údržba elektrického zařízení včetně odstraňování závad a zajištění legislativních povinností v oblasti elektro na základě uzavřené servisní smlouvy.
 11. Nabídkové položkové rozpočty na veškeré práce dle přání zákazníka.
 12. Firma provádí speciální elektrická měření:
  • frekvenční analýzy sítí NN a VN
  • rozbory přechodových jevů v síti
  • zjišťování podpětí, přepětí a nadproudů
  • vyhledávání kabelových poruch
  • řešení vlivů vyšších harmonických v síti
  • návrhy a realizace kompenzačních systémů NN i VN včetně potřebných měření
  • měření elektromagnetické kompatibility
 13. Firma má vlastní zámečnickou výrobu včetně montáže zámečnických prací
 14. Projekční a inženýrská činnost bez omezení napětí v prostorách skupiny A B v prostorách a objektech podlehající dozoru státní báňské správy.